Ne možete pristupiti servisu e-Plaćanje jer nemate potrebnu dozvolu/certifikat.

Za više informacija kontaktirajte nas putem besplatnog telefona 0800 0080

ili pošaljite upit na info@fina.hr ..